Från forskning till fysikundervisning

Vi planerar en ny konferens Från Forskning till fysikundervisning 10-11 april 2018

Mer information kommer snart

Ann-Marie

Uncategorized 0

Fysiklärarträff: Vilka skatter döljs i skolans laborationsförråd?

Den 25 januari 2017, kl 17:30-20, planeras en träff i Göteborg för intresserade fysiklärare på högstadium, gymnasium och universitet.

Preliminärt program:

17:00 Fika (Macka+dricka)

17:30 Att använda ett aktivt lärande klassrum. Vad är det, hur kan det
användas och vad kan man uppnå?

17:50 Vad används de konstiga prylarna i skolans fysikinstitution till och vad
heter de? Ta med någon pryl från din skola eller ta med en bild så hjälps vi åt att
identifiera och diskutera fysiken bakom.

Fortsatta diskussioner, t.ex. om:  Att laborera i skolan – målsättningar och lärande. Hur utvecklar vi nya laborationer? Kan vi ta del av andra skolors laborationshandledningar? Bedömning av laborationer? Små korta och billiga laborationer för många elever, finns det?

19:50 Fortbildningskurs för lärare i fysik vid GU. Presentation av innehåll och mål.

Välkomna:
Jonas Enger och Jonathan Weidow, Fysikcentrum Göteborg,
Kerstin Ahlström, Svenska fysikersamfundets undervisningssektion och
Ann-Marie Pendrill, Nationellt resurscentrum för fysik

Anmäl på google-blankett så att vi kan planera kvällen. Träffen är gratis och  Resurscentrum bjuder på fika.

Uncategorized 0

Välkommen till Fysikbron

leksaker
Välkommen till fysikbron – en mötesplats för samarbete mellan universitet och skola, där vi kan dela med oss av material och ideer och samarbeta om frågor av gemensamt intresse. Se också www-platsen http://www.fysik.org/ och Facebook-grupperna Nätverk och forum för fysik i Gymnasiet och Fysik 6-9

Välkommen till Fysikbron
resurscentrum@fysik.lu.se

Uncategorized 0